Read more about the article Ngày 20/10 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa lịch sử của ngày này
Ngày 20 tháng 10 được biết đến là ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20/10 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa lịch sử của ngày này

Hàng năm, cứ đến ngày 20/10 chúng ta lại thấy rất nhiều hoạt động, chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh phụ nữ. Vậy bạn có thực sự biết…

Continue ReadingNgày 20/10 là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa lịch sử của ngày này